Çalıştığınız  firmanın veya  şirketin ismi ile  başlayıp  dilekçeyi tamamlayıp yetkili kişilere ulaştırabilirsiniz.

MEMURUN İZİN İSTEĞİ


Adı ve Soyadı                              :..................................................
Memuriyeti                                  :Öğretmen
Sicil Numarası                             :..................................................
Hizmet Süresi                              :..................................................
Yıl içinde Kul. Yıllık İzin           :..................................................
Yıl içinde Kul. Mazeret İzin       :..................................................  
Yıl içinde Kul. Hastalık İzin       :..................................................
İstediği İznin Mahiyeti               :..................................................
İznin Başlama Tarihi                  :...../...../200
İzni gecireçeği Yerin Acık
Adresi Varsa Tel. No.                :.....................................................................................................
                                                   ......................................................................................................
                                                                                                                             ............................


……………………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                         /İSTANBUL

             Yukarda açıkladığım sebebe istinaden    ...../..../200..  tarihinden itibaren  (..)............  gün izin almak istiyorum.
             Gereğini arz ederim.
                                                                                                                                                                         ..../..../2000
                                                                                                                                                                         Adı Soyadı
                                                                                                                                                                             İmzası

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
      /İSTANBUL
……………….  İLKÖĞRETİM OKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı   :232.1/.........
Konu:  İzin Hk.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
      /İSTANBUL

                   Okulumuz öğretmeni    ................................................  izin isteği ile ilgili durumu yukarıda cıkarılmıştır.
..../..../2003  tarihinden itibaren  (...)................ gün izinli  olmasında sakınca yoktur.
                   Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                        ..../..../200
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                      Okul  Müdürü  
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
      /İSTANBUL
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı  :232.1/........
Konu:İzin Hk.
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                               

                 Yukarda durumu arz edilen                       İlköğretim Okulu Öğretmeni ....................................................
..../..../200  Tarihinden itibaren  (...)........... gün izinli sayılmasında sakınca olmadığını arz ederim.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     ..../..../200
                                                                                                                                                       İlçe Milli Eğitim Müdürü


                                                                                                                                                                 
OLUR
..../..../200

Kaymakam


 
Top