VELİLERDEN İZİN İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sayın Veli,
………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul Müzelerine gezi düzenlenecektir. Aşağıdaki izin belgesini doldurarak sınıf öğretmenine ……………….
Tarihine kadar ulaştırmanızı rica ederim.
İmza
Adı, soyadı
……………………
……………………………………….İlköğretim Müdürlüğüne,
Okulunuzun…………………..tarihinde ………………..saatleri arasında İstanbul  Müzeleri’ne yapılacak geziye …………sınıfı ………..no’lu öğrencisi kızım/oğlum
…………………………………………’nın katılmasına izin veriyorum.
Saygılarımla,
İmza
Adı, soyadı
Sayın Veli,
………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul  Müzelerine yapılacak gezide öğrencilerin [...]VELİLERDEN İZİN İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sayın Veli,
………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul Müzelerine gezi düzenlenecektir. Aşağıdaki izin belgesini doldurarak sınıf öğretmenine ……………….
Tarihine kadar ulaştırmanızı rica ederim.

İmza

Adı, soyadı

……………………

……………………………………….İlköğretim Müdürlüğüne,
Okulunuzun…………………..tarihinde ………………..saatleri arasında İstanbul  Müzeleri’ne yapılacak geziye …………sınıfı ………..no’lu öğrencisi kızım/oğlum
…………………………………………’nın katılmasına izin veriyorum.
Saygılarımla,

İmza
Adı, soyadı

Sayın Veli,
………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul  Müzelerine yapılacak gezide öğrencilerin güvenliği ve disiplini için yardımcı olabilecek velilerin bizimle irtibata geçmeleri rica olunur.
Saygılarımla,

İmza

Adı, soyadı
 
Top