Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
18 yaşını dolduran ve Ümraniye’de ikamet eden çiftlerin aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1 -) Sağlık raporu
(Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden)    (Örnek rapor )
Not: Aile Sağlık Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/  adresinden öğrenebilirsiniz.

2-) 5 adet vesikalık fotoğraf
(Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür  olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

3-) Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı
(Kişinin son medeni durumunu göstermesi  ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Silinti, kazıntı yapılmış tahrif edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)

18 yaşını doldurmayanlar ve bazı farklı durumda olanlar varsa EK olarak aşağıdaki belgeler istenir.

*16 yaşını dolduran erkek ve bayan mahkeme kararı ile evlenebilir.

*17 yaşını tamamlayan erkek ve bayan anne–baba izni ile evlenebilir. Bu sebeple müracaat esnasında anne-baba ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Anne-baba 17 yaşını doldurmuş çocukları için evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verilebilir. Anne-baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. (Veli müracaat esnasında hazır bulunmalıdır veya evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verebilir. Anne - babadan biri vefat etmiş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.)

*Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verildiğinin açıkca yazılması şarttır.

*Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası vefat etmiş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın  mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiğini belgelediği takdirde bekleme süresi ortadan kalkar. (Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur)

*Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve  usulune göre tasdik edilmiş olan belge evlenme  belgesi kabul edilir.

*Mal rejimi talebi olan çiftler evlenme müracaatı sırasında Noterden yaptıracakları “Mal Rejimi Belgesi”ni vereceklerdir.

*Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların dilekçe doldurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği)

*Ümraniye’de İkamet Edip Başka Yerde Nikâh Kıydırmak İsteyenler evraklarıyla müracaat ederek ,“Evlenme İzin Belgesi” alacaklardır.


Ümraniye'de ikamet etmeyip Ümraniye'de nikah kıydırmak isteyen çiftler ikamet ettikleri yer evlendirme memurluğuna evrakları ile müracaat ederek alacakları Evlenme İzin Belgesi ile müracaat edebilirler.

*Evlenmek için İzin Belgesi ile müracaat eden çiftlerden 3’er adet vesikalık fotoğraf istenecektir.

*Mevzuat gereği müracaat günü nikâh akdi yapılmaz.

*Evlenmek isteyen çiftler, hafta içi her gün 8.30 –11.30 ve 12.30 – 15.30 saatleri arasında  bizzat müracaat edeceklerdir.

*Evlendirme Yönetmeliği’nin 42. Maddesi gereği evlenmeye esas olan belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.
 
Top