Evinde Hasta Bakanların, Devletten Alacağı Para için verilecek Dilekçe Örneği.
Dilekçe örnektir. Kesin sonuç vermediği durumda sorumluluğumuz yoktur.SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…./…./2013


Konu   : Bakıma muhtaç aylığı hk.

İlgi     :1-5579 Sayılı Kanun
           2-Bakıma Muhtaç Özürlülerin  Tespiti ve Bakım Hizmeti Esasının Belirlenmesine İlişkin    Yönetmelik.


Annem “……………………………….. (TC No: ………………………………)” yatalak omurilik felçlisidir. Kendi ihtiyaçlarınıgideremeyecek  derecede kısıtlıdır. Sürekli bakıma ve gözetime muhtaç’dır. Maddi durumumuz hastamızın bakım masraflarını karşılamaya yetmediğinden 5579 Sayılı Kanun ve buna bağlı Yönetmeliğe göre “AYLIK” verilmesini talep ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını  arz ederim.
Saygılarımla,

Hasta Yakını (Kızı)
(Ad, Soyad ve İmza)Ekler            :
1.    Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
2.    İkametgâh Belgesi
3.    Özürlü sağlık Kurulu Raporu
 
Top