18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
              YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
                         
                                                                TRABZON

                            ( ECZANE AÇMA)

……………… İli ………..……İlçesi ………………  Mah
……………..Cad ……………….Sokağı ………. numaralı adreste ………………………..................... adında eczane açmak istiyorum.    

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. …/…/……..


Eczacının İkametgah Adresi             Ecz. .......……………………..………..............      
………………………………             İmzası
………………………………
                            …………….

Ev Telefonu:……………..
Cep  Tel       :……………..

E      k        l      e      r       :

1- Eczane açılacak olan yerin vaziyet planlı krokisi 4 adet
(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)
2-Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)
3-Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge
4-Noterden taahhütname (Eczanenin kendisine ait olacağını bildirir)
5-Eczane sigorta poliçesi fotokopisi
6-Türkiye İş Bankası hesap numarası
7-Belediyeden adres tespiti ve eczane yerinin dükkân (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı

 
Top