HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
HOPA


Yüksekokulunuz…………………………Programı...................numaralı  öğrencisiyim.  
Daha önce  kayıtlı bulunduğum …………………….…….Üniversitesinden almış olduğum ve aşağıda  belirtilen (Transkripte de belirtilen)  derslerin Yüksekokulunuzda eşdeğer olan derslerden muaf  tutulmasını istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
     


…./…./2010
           
  (İmza)        
                                                                                                                    Adı Soyadı        


ADRES VE TELEFON


 

 MUAF OLMAK İSTENİLEN DERS

 

EKLER
Ek-1 Transkript
Ek-2 Ders İçerikleri
Ek-4  Not Aralığı

 
Top