BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ


BATIKENT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
BAŞKANLIĞI’NA
A N K A R A


...........................................................Üniversitesi.......................................................... Fakültesi’nde/Y.Okulunda okumaktayım. Maddi durumum iyi değildir. Başka bir kurum ve kuruluştan karşılıksız burs almamaktayım.

Öğrenimime devam edebilmem için Vakfınızın yardımına ihtiyacım vardır.

Gereğini arz ederim.


Adı :
Soyadı :
İmza :

A D R E S İ
İstenen Belgeler:

1) 2 Adet 4,5x6 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) Adli Sicil Belgesi,
4) Öğrenci Tanıtım Formu,  (Vakıftan veya www.kent-koop.org.tr internet adresimizden temin edilecek)
5) Batıkent’teki okulların herhangi birinden mezun olduğunuza dair (Diploma fotokopisi veya okuldan alınacak belge)
6) Önceki yıllara ilişkin notları gösterir çizelge, (TRANSKRIPT)
7) Aile gelirini sağlayan kişi/kişilerin aylık gelir durumunu gösteren son tarihli belge, (İşyerinden veya gelirin elde edildiği yerlerden alınacak maaş bordrosu, emekli ise  bağlı bulunduğu kurumdan (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) alınacak onaylı maaş bordrosu Vergi Mükellefi ise Vergi Dairesinden onaylı belge )
8) Anne çalışmıyor ise (Ev Hanımı) Sağlık Karnesinin fotokopisi
9) Batıkent’te ailenize ait evin olduğuna dair belge (muhtarlıktan ikametgah ilmühaberi ve telefon, su veya elektrik faturasının fotokopisi)
10) Kirada oturanlar için kira kontratının fotokopi
11) Kardeş Öğrenci Belgesi (Okuduğu okuldan alınacak)
12) Üniversiteye devam ederken kaldığınız yerin açık adresi ve telefon numarasını yazınız. 
Top