STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ
SİVAS BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………………………………Üniversitesi………………………………Fakültesi
…………………………………Bölümü…………….sınıf……………………………no’lu
öğrencisiyim. Müdürlüğünüze ait “Stajyer Öğrenci Başvuru ve Kabul şartları”nı okudum ve
anladım. Zorunlu stajımı aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Müdürlüğünüz bünyesinde yapmak
istiyorum.
Gereğini müsaadelerinizle arz ederim.
Staj yapmak istediğim tarih aralığı:

Yapmak istediğim toplam staj günü:…………

İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapmak istediğim staj günü:………...

Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapmak istediğim staj günü:……………..

Su şebeke biriminde yapmak istediğim staj günü:…………………..

Kanalizasyon biriminde yapmak istediğim staj günü:……………….

        ...…./……../………
Adı ve Soyadı
      İmza

Adres:…………………………………….......

………………………………………………..

………………………………………………..
Cep Tel:.........................................................


 
Top