.......... BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEKONU : 5411 Sayılı ve 5464 Sayılı Kanununilgili maddeleri hk.                          Banka nız ........... şubesinde vadesiz mevduat hesabı açtım/kredikartı talebinde bulundum/tüketici kredisi talebinde bulundum. Ancak 5411 Sayılıkanun un 76. Maddesi ve 5464 Sayılı Kanun un 24. Maddesi açık hükümleribulunmasına ve hatta talep etmeme rağmen tarafıma yapılan işlemle ilgili onaylıbelgenin (veya Sözleşme nin) bir nüshasının verilmesi gerekirken verilmemiştir.Ayrıca 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un ilgili hükümleri desaklıdır.

                           Bu nedenle yukarıda izah edilen kanuni gerekçeler ile yapılan işlemleilgili belgenin onaylı bir nüshasının tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

                           Gereğini arzederim. .. / .. / 20..(Adı-Soyadı ve İmza)Güncel Tebligat Adres im :
 
Top