Tarih :.../.../20...

İHTARNAMEİHTAR GÖNDERİLEN

MUHATAP               : .....................

ADRESİ                    :.........................................

                             

İHTARI GÖNDERENİN

ADI veSOYADI       :....................

ADRESİ                    :.........................................

 

Firmanızdan ../../20..tarihinde ........TL. bedelli .......

Marka ...............ürününü satın aldım.Ancak aldığım ürünün............ hataları ve eksikleri nedeni ile ayıplı olmasından dolayı yararlanamadım.Bu nedenler ürünleriniz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi gereği ayıplı mal kabul edilmektedir.

                           Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, 4077 sayılı Kanunun 4.Maddesigereğince ürünün fatura üzerindeki bedelinin tarafıma iade edilmesini/yeni veayıpsız olanı ile değiştirilmesini; aksi takdirde Yasal yollara başvuracağımıihtaren bildiririm.

Gereğinidilerim.

İhtarı Gönderenin :

Adı veSoyadı           :...............

İmza                          :
 
Top