İHTARNAME
Tar..:…/…/….
Avea A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne
İSTANBUL

Konu: Sınırsız, (10.000 dk.) hk. nda

………………………….. nolu telefonun kullanıcısıyım. Tarafınızdan …./…./…….. tarihinde her yöne sınırsız (10.000 dk.) görüşme tarifesine abone oldum. Ancak tarafıma gönderilen  SMS ‘te tarifem ……………. Dakikaya düşürülmüştür.

Sorum şu;
Her yöne sınırsız (10.000 dk.) ile abonelik yaptığım sözleşmem, kendi talebim ve rızam olmadan neden ve niçin ………….. dakikaya düşürülmüştür?
Tarafıma bu konu hakkında bilgi verilmesini, aksi takdirde kanuni yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla,

Adres:…………………………………..                                                              Ad – Soyad
………………………………………….……                                                                İmza
…………………………………………..…

                       ………………………..
 
Top