Aşağıda dilekçe örneğini de bulabilirsiniz.

İSTANBUL/ ANKARA/...BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSKİ/ASKİ/... MÜDÜRLÜĞÜ'NE

26.05.1981 tarih 2464 sayılı Belediye Kanununun mükerrer 44. maddesi uyarınca alınmakta olan atık su bedeli, 02.01.2004 tarih 25334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 41. maddesi ile 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Bu nedenle dilekçemi takip eden dönemden itibaren tarafımdan atık su bedeli alınmamasını, 01.01.2004 tarihinden itibaren tarafımdan tahsil edilen atık su bedellerinin önümüzdeki dönem su kullanım bedelimden mahsup edilmesini, ayrıca 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca yapılan işlemlerle ilgili olarak tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

AD SOYAD

İkamet Adresi
................................
................................
................................
Abone Numarası
.................
 
Top