ASKERLİK TECİLİ İSTEK FORMUT.C. KİMLİK NO                             :………………………………………………………

ADI SOYADI                                              :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ                    :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ                       :………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………..

Doğum Tarihi                                     :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi               :………………………………………………………

Arşiv Numarası                                  :………………………………………………………
     …../……/20…. Tarihinde Aday olarak göreve başladığımdan dolayı,  Stajyerliğim kaldırılıncaya kadar Askerliğimin tehir edilmesini istiyorum.

            Gereğini arz ederim.


                                                                                                          Tarih – İmza


EKİ:
NOT: Ek Bölümüne Eklenecek Belgeler
1.        EK-A Belgesi
2.        Askerlik Belgesi
3.        Diploma Fotokopisi
4.        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.        Hizmet Cetveli
 
Top