AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                              ANKARADAVACI_______:............. Adres

DAVALI_______ :............Adres

DAVA KONUSU:Şiddetli ge?imsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

DAVA TARİHİ:../.../...

İZAHI :
1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../....tarihinden beri evlibulunmaktadır.
2-Ancak eşler evlendikleri g?nden bu g?ne kadar birbirine uyum sağlayamamışAnlaşmalı Boşanma Dilek?esi - Anlaşmalı Boşanma Dilek?esi Nasıl Yazılır?m?şterek hayat ?ekilmez hale gelmiştir. Bunedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri m?mk?ng?r?nmemektedir.
3- Davalı eş ...de boşanmayı kab?l etmektedir.Eşler arasında ../../....tarihlibir protokol yapılarak mali sonu?ları hakkında anlaşmaya varılmıştır.
Bu protokol dilek?emize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni Kanunumuzunilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmekzaruretimiz hasıl olmuştur.

SONU? VE İSTEK :
Davalı eş...........de boşanmayı kab?l ettiğinden ../../....tarihli prokol deg?z ?n?nde tutularak tarafların boşanmalarınaAnlaşmalı Boşanma Dilek?esi - Anlaşmalı Boşanma Dilek?esi Nasıl Yazılır?
Duruşma g?n?n?n tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilek?emin kabul?n? arz vetalep ederiz. .../..../2006
DAVALI DAVACI

AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ?MRANİYE
BOŞANMA PROTOKOL?

TARİH :

DAVACI: İsim ve adres
DAVALI: isim ve adres
H?K?MLER :
1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabuletmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf damutabıktırlar.
2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminattalebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya i?in ve ileriye y?nelik olaraka?ılacak olan davalardan vazge?mişlerdir.
3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar t?m ev eşyaları ve zihnet (altınAnlaşmalı Boşanma Dilek?esi - Anlaşmalı Boşanma Dilek?esi Nasıl Yazılır?takılar) konusunda da anlaşmışlardır vepaylaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hi?birtalepleri yoktur.
4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarakbirbirlerinden mahkeme masrafları ve ?cretler ile ilgili ?cret talepetmeyeceklerdir. T?m masraflar ortak pay edilecektir.

SONU? : Yukarıda a?ıklanan t?m hususlar ?zerinde taraflar mutabakata varmışolup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak ?zere karşılıklı teati sonucutanzim ve imza olunmuştur.
DAVACI DAVALI
 
Top