ABONELİK SÖZLEŞMESİ FESHİBİLDİRİMİDİR


Abonelik Sözleşme Feshi
Talebinde (Bulunan)           :Ali .. ... (TC. No:25xxxxxxxxx)
                                       adres
                                       Telefon:0212-56x xx xx

Muhatap                            :.......İletişim Hizmetleri A.Ş.
                                       adres

BildirimTarihi                    :01Haziran 2012

Konusu                             :SözleşmeninFeshi Bildirimidir.

Açıklamalar                               : 1-)01.01.2001 tarihinde 1 GB İnternet Paketiniaylık 10,00.-TLye "...... İletişim Hizmetleri A.Ş." ile abonelik sözleşmesiniimzaladım.


3-)İşbuaçıklamalar mucibince, adıma düzenlenmiş ve imzalanmış bulunduğum ".........abonelik Sözleşmesi"ni tek yanlı olarak FESİHediyorum.

4-)İşbuyazılı fesih bildirimi ihtarının elinize ulaştığı tarih itibariyle en geç 48saat içinde sözleşmenin iptali işleminin yapılmasını ve işlemin sonucunu en geç7 (Yedi) gün içinde tarafıma yazılı olarak bildirilmesini, Aksitakdirde ilgili mahkemeye müracaatla Aleyhinize davalar ikame olunacağını veicra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icramasrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücretivekaletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.
Fesih Talebi Bildiriminde Bulunan
Ali .......

 
Top