T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SANTRAL:

Tel :+90 (312) 585 10 00 -32

Adres: Mithatpasa Cad.No:3 C Blok, 06434 Sihhiye/Ankara Web: http://yonetim.sb.gov.trİletişimADRES:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhıye / ANKARASANTRAL:
Tel :+90 (312) 585 1000TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-
Tel:705 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Tel:218 30 00
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tel:341 10 37 / 63
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Tel:573 70 52
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Tel:458 51 50
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 25 80
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 12 71
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 16 00 - 01
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 28 00
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 19 01 - 02
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 585 68 00
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 573 70 00
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:0212 244 11 26TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Tel:0312 565 50 00
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 585 67 00-01PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ
Tel:0312 324 10 13TelTelFaks
Genel Müdür
Sekreterya0312 585 16 000312 585 16 010312 585 16 16
Sekreterya0312 585 16 02
Atama Daire Başkanlığı
Doktor Atama0312 585 17 210312 585 17 27
Diğer Sağlık Personeli Atama0312 585 17 200312 585 17 24
Yönetici Atama0312 585 17 15
Genel İdari  ve Teknik Personel Atama0312585 17 62
Sözleşmeli ve İşçi İşlemleri0312 585 16 920312 310 96 30
Sınav İşleri0312 585 16 47
Özlük İşleri Daire Başkanlığı0312 585 16 270312 585 18 46
Sicil İşlemleri0312 585 17 070312 585  17 09
Emeklilik İşlemleri0312 585 18 14
Disiplin İşlemleri0312 585 16 38
Mal Bildirimleri Takip İşlemleri0312 585 17 410312 585 17 35
İdari Davalar0312 585 18 200312 585 18 21
Terfi İşlemleri0312 585 17 32
Sendikal İşlemler0312 585 17 06
Kadro İşlemleri0312 585 17 380312 585 17 33
İdari İşler Daire Başkanlığı0312 585 18 800312 433 55 03
İç Hizmetler0312 585 21 200312 585 21 21
Güvenlik Hizmetleri0312 585 19 390312 585 19 40
Genel Evrak0312 585 20 950312 585 20 96
Birim Evrak ve Yazı İşleri0312 585 16 65
Kurum/Birim Arşiv0312 585 18 260312 585 18 270312 585 18 26
Teknik İşler0312 585 20 45
Ulaştırma Araçları 0312 585 20 660312 585 20 67
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri0312 324 60 980312 324 10 220312 324 60 78
Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri0312 585 41 770312 585 41 780312 324 20 73
İç Kontrol0312 585 18 700312 585 18 71
Bilgi Edinme0312 585 18 72
Sosyal Hizmetler0312 585 20 760312 585 20 83
Daire Tabipliği0312 585 21 470312 585 21 48
Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)0312 435 78 340312 435 79 340312 432 17 75
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi0286 897 62 020312 585 20 76
0312 585 20 77
0286 897 62 03
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi0226 675 74 00
0226 675 75 20
0312 585 20 79
0312 585 20 78
0226 675 79 70
Mali İşler Daire Başkanlığı0312 585 18 880312 585 19 65
Satın Alma ve İhale0312 585 19 60
Muayene Kabul İşlemleri0312 585 20 08
Bütçe İşlemleri0312 585 19 72
Tahakkuk İşlemleri0312 585 19 76
Taşınır Kayıt Kontrol0312 585 20 230312 585 20 24
Doğrudan Temin0312 585 19 60
İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı0312 585 16 270312 585 17 16
İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirme0312 585 17 65
Performans Ölçütleri Geliştirme0312 585 17 65
Çalışan Motivasyonu ve İş Doyumu
İnsan Kaynakları Planlama ve Kura İşleri Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları Planlama0312 585 17 23
Performans Ölçme ve Değerlendirme
Personel Bilgi Sistemi (PBS)0312 585 17 570312 585 17 56- 0312 585 17 53-

 
Top