Dikelçe Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dikelçe Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Şubat 2015 Salı

Kredi Kartı İle İlgili Dilekçe Örnekleri İndir

Kredi Kartı iptal dilekçesi için Tıklayınız

Kredi Kartı aidatı Hakem Heyetine Şikayet Dilekçe örneği için Tıklayınız

Kredi Kartı aidatına Hakem Heyeti kararına itiraz dilekçe örneği   için Tıklayınız

Hesap İşletim Ücreti İhtar Örneği (Bankaya) için Tıklayınız

Kredi Kartı aidatı İhtar Örneği (Bankaya) için Tıklayınız

Hesap İşlem Ücreti Hakem Heyetine Şikayet Dilekçe Örneği   için Tıklayınız
Kredi Kartı iptal dilekçesi Doc indir

…………………………………. BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
KONU : Kredi Kart’ ımın iptal edilmesi hakkında.


          Bankanıza ait 0000 0000 0000 0000 no’ lu kredi kartı kullanıcısıyım. Kredi kartı kullanmak istemediğimden dolayı Bankanız tarafından bana verilmiş olan kredi kartımın iptal edilmesini istiyorum.
          Gereğinin yapılmasını dilerim. …../ ….. / 2010

(Kredi Kart’ ının iptalini İsteyenin)
Adı-Soyadı ve İmzasıÖRNEK RESİM

Kredi Kartı iptal dilekçesi Doc  için Tıklayınız

Açık Öğretim Lisesi Dilekçe ve Form Örnekleri indir


ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Çıkma Belgesi için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)  Çıkma

Belgesi için Tıklayınız

DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma İade İsteği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

Diploma İade İsteği için Tıklayınız

Diploma Kayıp Dilekçe Örneği

Diploma kayıp belgesi,

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma Kayıp için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Diploma Kayıp için Tıklayınız

ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Belgesi almak için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

Öğrenci Belgesi almak için Tıklayınız

ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Durum Belgesi için TıklayınızBilgisayarına kaydet (PDF)

Öğrenci Durum Belgesi için Tıklayınız

TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için Tıklayınız

TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için Tıklayınız

TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Transkript dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

TransKript dilekçe örneği için Tıklayınız

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) dilekçe örneği için Tıklayınız

ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Yazı örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (PDF) mezun yazısı örneği için Tıklayınız

Yüksek Lisans Formları ve Dilekçe Örnekleri indir

Tez Öneri Formu için Tıklayınız

Tez Çalışması Uygulama İzin Formu için Tıklayınız

Tez Başlığı Değişiklik Formu için Tıklayınız

Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Formu için Tıklayınız

Ek Süre Talep Formu için Tıklayınız

Kayıt Dondurma Talep Formu için Tıklayınız

Tez Kontrol Formu için Tıklayınız

Tez Savunma Tutanakları için Tıklayınız

Mezuniyet Evrakları için Tıklayınız

Doktora Formları ve Dilekçe Örnekleri indir

Tez Öneri Formu için Tıklayınız

Tez Çalışması Uygulama İzin Formu için Tıklayınız

Tez Başlığı Değişiklik Formu için Tıklayınız

Ek Süre Talep Formu için Tıklayınız

Kayıt Dondurma Talep Formu için Tıklayınız

Tez Kontrol Formu için Tıklayınız

Tez Savunma Tutanakları için Tıklayınız

Doktora Yeterlilik Sınavı Evrakları için Tıklayınız

Tez İzleme Formu için Tıklayınız

Tez Değerlendirme Formu için Tıklayınız

Mezuniyet Evrakları için Tıklayınız

23 Şubat 2015 Pazartesi

Devlet Memurlarının Şikayet Dilekçe Örneği

MÜRACAATIN YAPILMA ŞEKLİ

Müracaatın tanımına yukarıda yer vermiştik. Buna göre, Devlet Memurlarının kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı başvurduğu yola ise müracaat denmektedir. Örneğin memurun bitirdiği üst öğrenim için intibak yapılmasını istemesi veya aldığı KPDS notu için yabancı dil tazminatı ödenmesini istemesi için yapacağı başvurular müracaat hakkı kapsamına girer.

Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir. Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında şikayetlere ilişkin olarak yukarıda anlatmış olduğumuz hususlar geçerlidir.

Amirlerin Sorumlulukları:

Usulüne uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

SONUÇ

Müracaat ve şikayette bulunmaya ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik son derece militarist düzenlemeler içermektedir. Yürürlüğe girdiği tarihe göz önünde bulundurulduğunda (12.01.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) askeri bir hiyerarşi içerisinde hazırlandığı görülecektir. Bu durum ise bazen hak arayanların mağdur duruma düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bu Yönetmeliğin sivil hayata uygun olarak yeniden hazırlanması gerekmektedir.


ÖRNEK DİLEKÇE


..../.../2004

GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :
DİLEKÇENİN ÖZÜ :
DİLEKÇENİN VERİLDİĞİ MAKAM :

.............................BAKANLIĞINA
(İLGİLİ MAKAMIN ADI)

.....

...

İmza


ÖRNEK RESİMPerfromans İtiraz Usul ve Esasları ve Dilekçe Örnekleri

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTİRAZ NEDENLERİ
 VE SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR

Aile hekimi biriminde, aile hekimi mevcut (sözleşmeli /görevlendirmeli) ise performans itiraz formu aile hekimi tarafından doldurulacak, ayrıca aile sağlığı elemanı performans itiraz formu doldurmayacaktır. Sözleşmeli aile hekimi olmayan pozisyonlar ya da aile hekiminin izinli/raporlu olması durumunda aile sağlığı elemanları performans itirazında bulunabilir.


1)      İkametgâh değişikliği (il içi/dışı/yurt dışı) nedeni ile koruyucu sağlık hizmeti verilemediğinde;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)
Varsa aileye ait muhtar onaylı, itiraz edilen performans aralığında belirtilen adreste olmadığına dair belge (taşınma belgesi) veya TÜİK-ADNKS çıktısı yoksa ailenin taşındığına dair tutulan TSM onaylı “Göç Tespit Tutanağı” (Ek-3)
Konu ile ilgili açıklayıcı bilgi içeren tutanak
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası
NOT: Yurt dışı ikametgâh değişikliğinde, komisyon gerekli görürse İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak yurtdışı çıkış evrağı isteyebilir.

2)      Gerçek doğum tarihi ile nüfusa kayıt edildiği tarihin farklı olması (gerçek doğum tarihinden önce veya geç kayıt edilmesi) durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)
Varsa bebeğe ait doğum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yoksa ailenin bebek ile ilgili doğum beyanını belirttiği “Doğum Beyan Tutanağı”(Ek-4)
Aşı veya izlemin gerçek doğum gününe göre yapıldığını gösterir belge (aşı kartı fotokopisi, bebek izlem kartı veya AHBS çıktısı)
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası


3)      Tıbbi nedenlerle aşının / izlemin yapılamaması durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)
Konu ile ilgili itiraz edilen performans aralığına ait uzman görüşü veya epikriz, yoksa ailenin veya kişinin beyanını belirttiği “Tıbbi Beyan Tutanağı” (Ek-5)
Kişi yataklı tedavi kurumunda yatarak tedavi görüyor ise varsa hastanede                                                                                         yattığına dair belge yoksa kişinin/ailenin durumu belirtir tutanak
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası.


4)      Belirtilen performans aralığı dışında aşı / izlemin yapılması durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)

Aşının, bebek-gebe izleminin yapıldığını (tarihi ile birlikte) gösterir TSM hekimi tarafından imzalı belge (aşı kartı, bebek kartı)
Neden performans aralığı dışında aşı veya izlemin yapıldığını açıklayan, gerekiyorsa ailenin veya kişinin konu ile ilgili beyanına dair “Tıbbi Beyan Tutanağı” (Ek-5)
Kişi/aile aşıyı/izlemi kabul etmediğine dair tutanak imzalamıyor ise “Aileye/kişiye ulaşılmış olup imzadan imtina etmiştir.” notu eklenerek AH ve ASE tarafından imzalanan ve TSM tarafından onaylanan tutanak
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası


5)      Ailenin veya kişinin aşı / izlemi başka bir sağlık kurumu/kuruluşunda yaptırması durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)

Ailenin ya da kişinin aşı/izlemi başka bir sağlık kurumu/kuruluşunda yaptırdığını belirttiği “İzlem/Aşı Tutanağı” (Ek-6)
Aşı/izlemin yapıldığını (tarihi ile birlikte) gösterir belge veya TSM hekimi tarafından onaylanmış aşı kartı, bebek kartı

6)      Ailenin veya kişinin aşı / izlem yaptırmaması durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)

Ailenin ya da kişinin izlemi veya aşıyı kabul etmediğini belirttiği “İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu” (Ek-7)

Eğer aile ya da kişi tarafından imzalanmıyorsa “Aileye veya kişiye ulaşılmış olup imzadan imtina etmiştir” notu eklenerek AH ve ASE tarafından imzalanan ve TSM tarafından onaylanan tutanak
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

7)      Ölüm nedeni ile aşı ve/veya izlemin yapılamaması durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)

ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi) çıktısı yoksa ailenin beyanına dair “Vefat Beyan Tutanağı” (Ek-8)
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası


8)      Gebeliğin geç tespit edilmesi durumunda;

1.  Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)

2. Gebeliğin geç tespit edilme nedenini belirten “Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı”(Ek-9)

3. 15-49 yaş kadın izlem AHBS çıktısı
                 
4. Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon                 numarası9)      Yukarıda belirtilen nedenler dışında itiraz edilmesi durumunda;
Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (Ek-2)
İtiraz konusuna esas teşkil eden belgeler (tutanak, dilekçe varsa izlem kartı veya AHBS çıktısı)
Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası


      10. Aile hekimi daha önce aynı kişi için itiraz etmiş olsa bile (değerlendirilen ay için bu kişiye ait eksik izlem veya aşının olması halinde) her ay için ayrı ayrı itiraz edilecektir.

      11. Komisyon gerektiğinde yukarıda belirtilmeyen ancak verilecek karara esas teşkil edebilecek bilgi, belge ve doküman isteyebilir.

      12. Aile sağlığı elemanı performans itirazını tek başına yapacaksa, yani çalıştığı birimde aile hekimi yok, izinli veya raporlu ise, itiraz başvurusu halinde istenen gerekli evraklardan sistem çıktıları olanlardan ( AHBS çıktılarından)  muaf olur.


EK-2 Performans İtiraz Formu için Tıklayınız 

EK-3 Göç Tespit Tutanağı için Tıklayınız 

EK-4 Doğum Beyan Tutanağı için Tıklayınız 

EK-5 Tıbbi Beyan Tutanağı için Tıklayınız 

EK-6 İzlem-Aşı Tutanağı için Tıklayınız 

EK-7 İzlem-Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu için Tıklayınız 

EK-8 Vefat Beyan Tutanağı için Tıklayınız 

EK-9 Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı için Tıklayınız 

Ek-10 TSM Yerinde Tespit Tutanağı için Tıklayınız

iş Kazalarında Yapılması Gereken idari işlemler ve Dilekçe Örneği

İŞ KAZASI BİLDİRİMİT.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİGORTA / SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………
İşyerimiz………………………………………………………………………adresinde
Kurulu olup müdürlüğünüzde,………………………………………….işyeri sicil numarası ile
tescillidir. İşyerimizde, …/…./…….. tarihinde saat ………... sıralarında bir iş kazası olmuş ve
…….…………………….. sicil numaralı işçimiz…….…………………………vefat etmiştir / yaralanmıştır.
Sigortalımızın tedavi işlemleri ……………………………………………hastanesinde
yapılmıştır / yapılmaktadır. Olayla ilgili düzenlenen iş kazası tutanağı ve kazalı işçiye ait vizite kağıdı ektedir.
Gereğini arz ederiz.
İşveren / İşveren Vekili
İmza Tarih Kaşe
İşyeri Adresi          :  ……………………………..
                                  ……………………………..
Telefonu                :   ……………………………..


İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

1. İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
2. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.
3. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.
4. Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kağıdı ile en geç kazadan sonraki iki gün içinde bildirilir.
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir.
6. Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.
Dosyada ayrıca ;
- işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
- işe giriş sağlık raporu
- kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret  hesap pusulalarının sureti
- işçi çizelgesi
- eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.İŞ KAZASI TUTANAĞI
KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN


ADI SOYADI                                     :
SİGORTA SİCİL NO                         :
BABA ADI                                         :
DOĞUM YERİ                                   :
DOĞUM TARİHİ                               :
GÖREVİ                                             :
İŞE BAŞLAMA TARİHİ                   :
KAZA TARİH VE SAATİ                 :
KAZA TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISI:
KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ          :
ADRESİ                                              :
TELEFONU                                        :
UZUV KAYBI                                    : Vardır / Yoktur
KAZANIN NASIL OLDUĞU            : (Kazanın nerede, ne zaman ve nasıl meydana geldiği açıklanacaktır. )                                    ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Müdür/Ustabaşı                   Kazalı                    Tanık                 Tanık


Adı soyadı     :

Görevi           :

Adresi           :

Telefonu       :

İmza             :


iş Kazalarında Yapılması Gereken idari işlemler  ve Dilekçe Örneği için Tıklayınız

Niyet Mektubu Örneği (Example of Letter of Intent)

Niyet Mektubu Örneği (Türkçe)

Ben A A. 2008 yılında Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldum ve Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleştim ve şu an birinci sınıf öğrencisiyim.

Hazırlık sınıfının ikinci döneminde, Bilkent IEEE öğrenci koluna dahil olmayı isteme sebebim bu kulübün hem teknik hem de sosyal yönden tatmin olabileceğim bir kulüp olmasıydı. Yaklaşık bir buçuk yıldır da elimden geldiğince aktif bir aday olmaya çalıştığımı düşünüyorum. 2008 yılında gerçekleştirilen Graduate Research Conference etkinliğinin hazırlıkları esnasında bulunarak Bilkent IEEE'nin benim için doğru yer olduğu sonucuna vardım. Bu etkinlikte kulübün etki alanının ne kadar geniş olduğunu ve üniversite içerisinde önemsendiğinin farkına vardım. Aynı zamanda 'İş Dünyasında Kadın' gibi bilgilendirici seminerlere ve ' Kampüste Mola' gibi eğlenceli etkinliklere katılarak da kulüpte geçirdiğim zamanı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Böylelikle, Bilkent deki genel yoğunluktan biraz da olsa sıyrılmış oldum. Kulüp içerisinde düzenlenen etkinliklerden biri olan Bolu Kampı'nın da zevk aldığım bir diğer etkinlik olduğunu söylemek isterim. Bir etkinliğin nasıl planlanması gerektiğini ve hazırlıkların tamamlanmasında takım çalışmasının ve planlı olmanın önemini anlamam bu kamp sayesinde olmuştur. Aynı zamanda, keyifli dakikalar geçirdiğim bu kamp sayesinde kulüple olan aramdaki bağ da sağlamlaşmıştır. Bu sene gerçekleştirilen 'Pardus Tanıtım ve Geliştirme Günleri' ne katılarak da kendimi Bilkent IEEE'nin aktif bir üyesi olarak hissettim. Ayrıca, bu etkinlikte kendimi sosyal ilişkilerde daha rahat hissetmeye başladım. İlerleyen vakitlerde de elimden geldiğince düzenlenen etkinliklere katılmayı planlıyorum. Böylece, hem kişisel gelişimime faydalı faaliyetler gerçekleştirmiş olacağım hem de kulüpte edindiğim arkadaşlıkları pekiştirmek adına kulübe daha çok vakit ayırmak niyetindeyim. Bunun da en mantıklı yolunun, idari kurula girmek olduğunu düşünüyorum. Böylelikle yoğunlaşacağım alan belli olduğundan, Bilkent IEEE' ye sağlayabileceğim katkı artacaktır.

Teknoloji 101 Koordinatörlüğü görevine aday olmayı isteme nedenim; teknolojiye ilgi duyan ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi isteyen insanların danışabileceği bir dergi olan Teknoloji 101'i daha geniş kitlelere ulaştırma isteğimdir. Teknoloji 101 'in şimdiye kadar çıkarılan beş sayısında içerdiği yazılara baktığımda, içeriğinde ilgi çeken konular olduğunu görüyorum. Zaten derginin ilgi çekmesinin ve ilgisini çektiği okuyucu kitlesini de dergiye bağımlı hale getirilmesinin yolunun buradan geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzden eğer bu göreve seçilirsem, ilginç yazı konuları bulmaya önem vereceğim. Okuyucu kitlesinin teknolojik konularda kafasındaki sorulara cevap vermek adına, daha önce de Aykut Bal tarafından 'Hulusi Ağabeyle Kareli Gömlek' adı altında yapılan bölümü tekrarlamak istiyorum. Aynı zamanda bu bölümde sorulan soruları okuyucuların belirlemesini de istiyorum. Bunu da belirlediğimiz bir mail adresine gelen soruların düzenli takibiyle çözebiliriz. Aynı zamanda yapılan röportajların da devam etmesini sağlayacağım. Bölüm hocalarıyla, eski mezunlarla aynı zamanda Bilkent'de görev yapan ve iletişime geçtiğimiz insanlarla da teknolojik sohbetler yapma taraftarıyım. Bu sohbetlerin içeriği teknolojinin normal vatandaşın hayatındaki yeri ve yeniliklerin insanların yaşantısına nasıl yansıdığı hakkında düşünülebilir. Yazılarda anlatılan konuların teknik dile fazla girmesinin okuyucuyu uzaklaştırmaması adına bu bölümün yararı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda, her sayıda çevre dostu teknolojik gelişmeler hakkında yazı yazılmasını çok gerekli buluyorum. Bu tarz yazıların okuyucudaki çevre bilincinin artmasına faydası olacaktır. Aynı zamanda Çise Mıdoğlu tarafından yapılan 'Kendimiz Yapalım Köşesi' nin de yararlı bir köşe olduğunu düşünüyorum. Ancak okuyucunun tüm yazılar hakkındaki yorumlarını öğrenmek adına forum açılmasını veya anket yapılmasını istiyorum. Çünkü biz de bunların yardımıyla okuyucunun dergi hakkındaki izlenimi hakkında bilgi edinebiliriz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü kazanılan okuyucu kitlesinin kaybedilmemesine önem vermeliyiz. Aynı zamanda en çok tıklanan yazının da belirlenmesi ve bunun bir sonraki yazıda yazılması, okuyucunun dergi arşivine göz atmasını da sağlayacaktır. Ayrıca derginin duyurulması adına internetteki sosyal ağlardan da yararlanılması gerekir.

Sonuç olarak Bilkent IEEE Öğrenci Kolu 2010 yılı seçimlerinde, Teknoloji 101 Koordinatörlüğüne adaylığımı koyuyorum. Bu derginin kulübün üniversite içerisindeki etkinliğinin artmasına faydası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de eğer bu göreve seçilirsem elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum.


Sample Letter of Intent english

I am a graduate student in the Computer Engineering Department at Gebze Institute of Technology (GIT). Also, I have been working for GIT as a research assistant since 2005 January.

I would like to join ERASMUS Project and go to EPITA in France, because I believe that this process will be a very useful experience form my academic career. Seeing different techniques about learning and teaching for computer science and engineering will be an invaluable experience for me. I think that this should help me significantly form my future assistantship and teaching duties.

In addition, I think that it will be a significant feedback about ERASMUS programme for my department. My acceptance to this programme will help to guide later students for subsequent agreements other universities of France and European Union.

I want to learn the second foreign language. I have started a French language course for this aim. I wish improve my French by joining the ERASMUS programme. Thus, I will be able to read and understand more articles and books. Nowadays knowing a foreign language helps you get along more sufficiently with different peoples. It is necessary to establish a better relationship with your friends and the people all around the world!

I periodically work as a volunteer in the Educational Volunteers Foundation of Turkey, TEGV, which is a non-profit organization for improving educational experience of poor students throughout Turkey. I think that the experiences, I achieve in EPITA, will be beneficial to me in my activities at this society.

In this respect, I strongly believe that the ERASMUS Project affects me permanently. This program, really, will be helpful and useful to improve myself. I am ready to do my best and take all responsibility for this reason to develop a better future career.Kayıp Ehliyet Yenileme Dilekçe Örneği


KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.),
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi,
4.   İki adet fotoğraf,
5.   Sürücü belgesi ücreti. 35.00 YTL.

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.),
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi ,
4.   İki adet fotoğraf ,
5.   Eski Sürücü belgesi,
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi),
7.   Sürücü belge ücreti 35.00 YTL .

YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ

Bir adet dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
2 adet vesikalık fotoğraf
Kan grubu Belgesi ( (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
G.B.T. (Örnek 5 Formu) doldurulacak


Kayıp ehliyet örnek dilekçe
                                                                                                                                                .../.../.2009
                                                               TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                   .............

        Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum ..../....../.......... tarih ve .................... sicil sayılı ............ sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden çıkarmak istiyorum.

        Gereğini arz ederim.        

        A D R E S :                                                                                                                                               Ad soyadı
                                                                                                                                                     (İmza)ÖRNEK RESİMKimlik Bilgilerinde Değişiklik Yapışması için Dilekçe Örneği Ögrenciler için

Herhangi bir nedenle kimlik bilgilerinde yanlışlık oluşmuş öğrenci, bilgi değişikliği için ekteki
dilekçeyi doldurup bir çıktısını alarak ilgili evraklardan fotokopi çektirerek, Öğrenci İşleri Bürosuna vermelidir. (Bu dilekçe, Öğrenci İşleri Bürosundan da temin edilebilir.)

                             D.M.YO-Öğrenci İşleri Form-1 

... /… /….

ZKÜ
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


Yüksekokulunuzun ………….…… Programı …..………….………….… …numaralı öğrencisiyim.
 ……………….…………………………………………………………………………………….…………. sebebiyle ……………………………………………………………………………………………………... olan adım / soyadım / doğum tarihim, ………………………………………………………………………... olarak değişmiştir. Değişiklikle ilgili evraklar dilekçe ekinde sunulmuştur.
       
         Kimlik bilgilerimin düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.                                  İMZA
                           ADI SOYADI


EK:…………………….
……………………………….

T.C. KİMLİK NO : ………………………………………………..
CEP TEL NO : ………………………………………………..
ADRES : …………………………..…………………………………………..
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………….Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Yapışması Ögrenciler için Tıklayınız

Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili Dilekçe Örneği

....................... ...... CUMHURİYET SAVCILIĞINA


Müşteki: (Ad Soyad) (Adres)

Sanık: (Ad Soyad) (Adres)

Suç Tarihi: (Tarih)

Olaylar:

1. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .........................

2. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .........................

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.


Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim…../…/2012
                                                                                                                             Şikâyetçi: (Ad Soyad)
                                                                                                                              (İmza)

Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü delil.


ÖRNEK RESİMGerekli Formlar ve Özlük Hakları Dilekçe Örnekleri

İşe Alım Sırasında İhtiyaç Duyulabilecek Formlar

Aday Değerlendirme Form Örneği için Tıklayınız

Davranış Kuralları Yönetmeliği için Tıklayınız

İş Başvuru Formu Örneği için Tıklayınız

İşe Giriş Onay Formu Örneği için Tıklayınız

Personel Bilgi Formu Örneği için Tıklayınız

Ücret Belirleme Formu Örneği için Tıklayınızİşten Çıkarma İhtiyaç Duyulabilecek Formlar

Hizmet Akti Fesih Bildirimi Örneği için Tıklayınız

İbraname Örneği için Tıklayınız

İstifa Dilekçe Örneği için Tıklayınız

Personel İstifa Formu Örneği için Tıklayınız

İstifa Onay Form Örneği için Tıklayınız
Çalışma Süresince İhtiyaç Duyulabilecek Formlar

Eksik Gün Bildirim Formu için Tıklayınız

Boş İşe Giriş Bildirgesi için Tıklayınız

Boş İşten Ayrılış Bildirgesi için Tıklayınız

Turistik Amaç İçin Vize Talep Dilekçe Örneği için Tıklayınız

İş Seyahati İçin Vize Talep Dilekçe Örneği için Tıklayınız

Çalışma Belgesi için TıklayınızDaha Önce Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Daveti Örneği için Tıklayınız


Fazla Mesai Onay Belgesi Örneği için Tıklayınız

Atama - Görev Değişikliği Formu Örneği için Tıklayınız

Eğitim Değerlendirme Formu Örneği için Tıklayınız

Seyahat İş Avansı Talep Formu Örneği için Tıklayınız

Seyahat İş Avansı Kapama Formu Örneği için Tıklayınız

Personel Değerleme Formu Örneği için Tıklayınız

Doğum Yapan Kadının 6 Ay Ücretsiz İzin Talep Dilekçe Örneği için Tıklayınız

Doğum Yapan Kadının Emzirme İzin Talep Dilekçe Örneği için Tıklayınız

İzin Hakkı Olmayan Personelin İzin Talep Formu Örneği için Tıklayınız

Mazeret İzin Formu Örneği için Tıklayınız

Yıllık Ücretli İzin Başvuru Formu Örneği için Tıklayınız

Asgari Geçim İndirimi AGİ Formu için Tıklayınız
Sözleşme Örnekleri

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği için Tıklayınız

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği için Tıklayınız

Kısmi Süreli PART-TIME İş Sözleşmesi Örneği için Tıklayınız
Tutanaklar, İhtarlar, Fesih Bildirim Örnekleri 

Amir Hakaret, Uygunsuz Söz ve Davranışlar Nedeniyle İhtar Örneği için Tıklayınız


Fesih Bildiriminin İşçi Tarafından İmzalanmaması Durumunda Düzenlenecek Tutanak Örneği için Tıklayınız

Hakaret ve Şiddete Başvurma Durumunda İş Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

Hasta Olmadığı Halde İstirahat Raporu ya da Yalan Beyan ile İzin Alınması Nedeniyle Akdin 

Fesih için Tıklayınız

İş Kazasına Neden Olabilecek Şekilde Riskli Çalışma Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarda Bulunmak Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

İşe Gelmeyen, Devamsızlık Yapan İşçinin Adresine Gönderilecek Tebligat Örneği için Tıklayınız

İstirahat Raporunda Tahrifat Yapılması Sonucu Hizmet Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

Mesai Arkadaşının İşlerini Aksatmaya Sebep Olmak Nedeniyle İhtar Örneği için Tıklayınız

İzinsiz İşe Gelmeme - Devamsızlık Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken İhtar Örneği için Tıklayınız

İzinsiz İşe Gelmeme - Devamsızlık Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken Tutanak Örneği için Tıklayınız

Maddi Hasar Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

İzin Almadan İnternet Kullanımı Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken İhtar Örneği için Tıklayınız

Benzer İşi Yapan İşçilerden Daha Az Verimli Çalışma Nedeniyle İhtar Örneği için Tıklayınız

Sık Sık Hastalanma Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

Uyarılara Rağmen Kötü, Özensiz, Yetersiz Çalışılması Nedeniyle İş Akdinin Fesih Örneği için Tıklayınız

İçinde Bulunulan Ekonomik Kriz Nedeniyle Fesih Örneği için Tıklayınız

4734 4735 Yapım işleri Dilekçe ÖrnekleriAll Risk Sigortası Bildirimi Örnek Dilekçe için Tıklayınız

İş Yeri Teslimi almak için Örnek Dilekçe için Tıklayınız

İş Programını Sunmak için Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Teknik Personel Bildirimi Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Hakediş Talebi İçin Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Geçici Kabul Talebi İçin Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Kesin Kabul Talebi İçin Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Şantiye İlan Tutanağı Örneği için Tıklayınız

Şantiye İlanı Kaldırma Tutanağı Örneği için Tıklayınız

Kalıp Teslim Tutanağı Örneği için Tıklayınız

Demir Teslim Tutanağı Örneği için Tıklayınız

 Malzeme Öneri ve Onay Formu Örneği için Tıklayınız

Dernek Fesih işlemleri Dilekçe Örnekleri

Tasfiye İşlemleri

Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Gerekli Belgeler 

Dilekçe Örnek için Tıklayınız

Divan Tutanağı Örnek Tutanak için Tıklayınız

Tasfiye Tutanağı (2 Adet)  Örnek Tutanak için Tıklayınız

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafindan bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararıi ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulundugu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Gerekli Belgeler 

Dilekçe Örnek Dilekçe için Tıklayınız

Tasfiye Tutanağı (2 Adet) Örnek Tutanak için Tıklayınız

BİMER internet Başvuru FormuVatandaşın kesinlikle kullanması gereken çok güzel bir hizmettir.Luzumsuz kullananlar hakında yasal işlem Başlatılacağınında unutulmaması gerekmektedir....

E Posta Adresinizi Girin E Posta Adresinize Gelen Formu Doldurmanız Yeterli Olacaktır

BİMER internet Başvuru Formu için Tıklayınız


Posta yoluyla : Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yüksel Caddesi No: 23 Kat 3 06650 Kızılay/ANKARA

Faks yoluyla : (0312) 422 29 96
Telefonla : 150

Bimer Başvurusu Yapmak için Tıklayınız

Aşağıdaki bağlantıdan ise e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak BİMER’e başvuru yapabilirsiniz.
Tıklayınız

Çocuk Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

ÇOCUK TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI


..... ..Aile Mahkemesinin,  …/… Esas sayılı dosyasının …/…/… tarihli ara kararı gereğince küçük çocuk (çocuğun adı ve soyadı), Babası  (adı ve soyadı)’dan mahkeme ara kararı gereğince …/…/… tarihinde saat .... da teslim aldım. İlgili mahkeme ara kararı gereğince …/…/… tarihinde saat .....’da teslim edeceğimi taahhüt ederim. İşbu tutanak iki nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflarca okunarak imza altına alınmıştır. …/…/…

Teslim alan  Teslim eden
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza


ÖRNEK DİLEKÇE


Öğrenci Disiplin Soruşturması Yazışma Dilekçe Tutanak Örnekleri

Kopya Çekmek ile ilgili örnek soruşturma yazışmaları
…./…./2012

KOPYA TUTANAĞI ÖRNEĞİ


  ...../…../2012 tarihinde ….. nolu sınıfta saat …….’de başlatılan “………..” dersi yarıyıl içi/yarı yılsonu sınavı sırasında duvar kenarı önden üçüncü sırada oturan ……… numaralı öğrenci (A)’nın sıra altındaki kağıttan yararlanarak kopya çektiği/çekmeye teşebbüs ettiği saat 11. 25’te tespit edilerek, öğrencinin yararlandığı kopya kağıdı ve cevap kağıdına el konulmuş, öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak is bu tutanak tutulmuştur

Gözetmen
(imza)

Eki:
1-) Öğrenci cevap kağıdı (1 sayfa)
2-) Kopya evrakı (bir adet kopya kağıdı)
…./…./2012

……… FAKÜLTESi DEKANLIGI’NA

  …../…../2012 günü, saat ……’de ….. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı, ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği tespit edilmiş ve hakkında tutanak düzenlenmiştir. Buna ilişkin tutanak ve kopya evrakı ektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Gözetmen
(İmza)

Eki:
1-) Öğrenci cevap kağıdı (1 sayfa)
2-) Kopya evrakı (bir adet kopya kağıdı)
3-) Kopya tutanağı
DİSİPLİN SORUSTURMASI EMRİ
(Soruşturmacı tayin edilecek ise)

Sayı :
Konu : Görevlendirme.


  Sayın; ( Soruşturmacı olarak atanan kişinin adı-ünvanı)

Üniversitemiz …….. programı öğrencisi ……... nin ………… tarihinde ..…………… (fiil)’ini islediği ……….. tarihli dilekçe ile bildirilmektedir. .............................................................. (işlediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak, bu konuda düzenleyeceğiniz 2 nüsha soruşturma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dekan /Müdür

Ekler : …./…./2012


EK SÜRE TALEP YAZISI

……… FAKÜLTESİ DEKANLIGI’NA

İlgi : … gün ve … sayılı yazınız.

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat ……’de ………. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …… numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası (hangi fiilden dolayı soruşturma başlatılmışsa o fiil yazılır) ile  başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. (Ek süre talebinin gerekçesi, örneğin soruşturmanın arzettigi özellik ve güçlük; araya giren tatil vs.) nedeniyle soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün gözükmediğinden, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Soruşturmacı
(İmza) …./…./2012


İFADE DAVETİYESİ


Sayın (öğrenci)

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat …….’de ……. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………... suretiyle kopya çektiğiniz iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, hakkınızda yürütülen disiplin soruşturmasında isnad edilen fiil nedeniyle ifadenizin alınması gerektiğinden, ….. tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm.

Soruşturmacı
(İmza)…./…./2012


SAVUNMA DAVETİYESİ


Sayın öğrenci,

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile, …../…../2012 günü, saat ……..’de ……..nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………...  suretiyle kopya çektiğiniz iddiası başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır. Olayla ilgili olarak savunmanızı yapmak üzere … günü saat …’da … yerde hazır bulunmanız (verilen süre 7 günden az olmamalıdır); çağrıya özürsüz olduğunuz halde uymadığınız veya özrünüzü savunma süresi içinde bildirmediğiniz takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut delillere göre soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle bildiririm.

Soruşturmacı
İmzaSAVUNMA TUTANAĞI


SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı, soyadı, görevi)
SORUŞTURULAN:
Öğrenci adı-soyadı
Kimlik bilgileri :
Adresi:
SORUŞTURMA KONUSU : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması)
SAVUNMA TARİHİ  VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde
SAVUNMAYI YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)
YEMİNİN ŞEKLİ : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi.
 Savunmayı yapan öğrenci’ye yemin ettirilmedi.

SAVUNMA
Soru 1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem öğrenciye
anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.
Cevap 1 :
Soru 2 :
Cevap 2 :
Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.
Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Okundu, imzası alındı. (Tarih)

Soruşturulan Öğrenci Yeminli Katip Soruşturmacı
         (imza)     (imza)       (imza)


 …./…./2012


İFADE DAVETİYESİ


Sayın (öğrenci/öğretim elamanı)

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat …….’de ……. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………...isimli öğrencinin…………. suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, yürütülen bu disiplin soruşturmasında konuya ilişkin ifadenizin alınması gerektiğinden, ….. tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm.

Soruşturmacı
(İmza)

TANIK İFADE TUTANAĞI

……… hakkında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere davet edilen ……..‘ın ……. tarihinde saat; ……. ‘da …….. odasına gelmesi üzerine ilgili huzura alınmıştır.

Tanık ………, ………. oğlu/kızı …….’den dogma, …….. doğumlu, halen; ………………………… adresinde oturur, …………… çalışır/öğrencidir . Tanıklık yapmaya mani hali yoktur.
Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yemin ettirileceği bildirilmiştir. Hazır bulunanlar ayağa kalkarak “bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim” seklindeki metin, soruşturmacı tarafından okunmuş ve tanık tarafından yüksek sesle tekrar edilmiştir. Tanıgın olay hakkındaki ifadesine geçilmiştir.
Soru 1 :
Cevap 1 :
Soru 2 :
Cevap 2 :
Soru 3 : Bunlara ilave edeceğiniz başka bir şey var mı ?
Cevap 3 : Bildiklerim bu kadardır, ekleyeceğim bir şey yoktur.

İşbu tanık ifadesi tanığa okutulmuş ve tanık doğruluğunu imzası ile tasdik etmiştir
.
Soruşturmacı Tanık varsa Yeminli Katip
İmza imza imza

NOT: Tanık isterse önceden hazırladığı yazılı ifadesini sunmakla yetinebilir. Fakat bu durumda, soru cevap kısmına “tanık önceden hazırlamış olduğu yazılı ifadesini ibraz etmiş ve bu yazılı ifadesi ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum tanığa imza ettirilir. Burada tanığa “yazılı olarak sunduğunuz ifadenize eklemek istediği” bir husus olup olmadığı sorulur.

 …../…../2012

….…FAKÜLTESİ ÖGRENCİ İSLERİ’NE

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı
  İlgi yazı ile … günü, saat …’da … yerde yapılan … sınavında, … numaralı … isimli öğrencinin kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
  Soruşturma kapsamında öğrencinin daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ivedilikle tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Soruşturmacı
(imza)SORUŞTURMA RAPORU


SORUSTURMA ONAYI : … makamının … gün ve …sayılı yazısı.
SORUŞTURULAN ÖĞRENCİ
Öğrenci’ye Ait Kimlik Bilgileri
Adresi:
SORUŞTURMA KONUSU : (öğrenci’nin islediği iddia edilen, disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylemin ayrıntılı açıklaması)
SUÇ TARİHİ :
SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ:
DELİLLER : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler
(sanığın savunması, tanığın ifadesi vs.)
SORUŞTURMANIN SAFHALARI : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır)
SAVUNMA ÖZETİ :
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
Soruşturmacı
(imza)


…../…../2012

SORUŞTURMA DOSYASININ İADESİ


……… FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

İlgi … gün ve … sayılı yazınız.

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat ……….’de ……… nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim.
  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan dosya ve soruşturma raporu ekte sunulmuştur.
  Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Soruşturmacı
(imza)

Eki :
1-Soruşturma Dosyası (…Sayfa)
(Soruşturma dosyası tüm ekleri ve dizin pusulası ile birlikte iade edilir.)


Tüm Dilekçeler için Tıklayınız

Dönem Veli Toplantı Tutanakları

T  U  T  A  N  A  K

Gazi İlköğretim Okulu 5/B sınıf öğretmeni Mustafa Altincik 09.10.2006 Cuma  günü okul müdürlüğünden aldığı onay ile düzenlemiş olduğu 1. dönem, 1. veli toplantısını 13.10.2006 günü sınıfında gerçekleştirerek bu toplantıyı aşağıda tutanak altına almıştır.

G Ü N D E M

1- Açılış,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Gündemin sunulması,
4- Öğrencilerin tertip, düzen ve temizlik alışkanlıkları,
5- Öğrencilerin beslenme ve sağlık kurallarına uyma alışkanlıkları,
6- Okula zamanında gelme alışkanlıkları,
7- Ders araç gereçlerinin temini,
8- Okula devamın kontrolü,
9- Öğrencilerin evde hazırlıkları,
10-Öğrencilerin okuldaki çalışmaları,
11-Eğitime katkı payı
11-Dilek ve Temenniler
12-Kapanış.

GÖRÜŞMELER
1- Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek gündem açılmıştır.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir sonraki maddeye geçilmiştir.
3- Gündem maddeleri okunarak, toplantıya katılanların ekleyecekleri maddeler olup olmadığı sorulmuş, gündemin yeterli olduğuna kanaatine varılarak gündeme madde eklemeye gerek görülmemiştir.
4- Öğrencilerin okula gelişlerindeki disiplinsiz hareketleri hatırlatılarak, özellikle geç kalma olaylarının ortadan kaldırılması için annelerin daha duyarlı olmaları rica edildi.
5- Öğrencilerin okul kıyafetlerinin tertibi, temizliği ve mendil kullanma alışkanlıklarının, becerilerinin davranışa dönüştürülmesi ve hayat boyu devam etmesi gerekliliği hatırlatıldı.
6- Bazı öğrencilerin okul zamanları dışında oldukça boş bırakıldığı, yaşlarına uygun olmayan yerlere gittiklerinin ve zamanlarını oralarda geçirdiklerin görüldüğü belirtilerek, bu tip davranışların onları sorumsuzca bir yaşam biçimi edinmelerine sebep olacağı vurgulanmış, toplum içinde görev almaya hevesli insanlar olarak yetiştirilebilmeleri bakımından velilerden daha dikkatle çocuklarını izlemeleri istenmiştir.
7- Dilek ve Temenniler bölümünde öğrenci velileri görüşmelerde anlatılanları haklı bularak, görülen eksikliklerin giderilmesi ve hataların düzeltilmesi konusunda üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını, ve birbirlerini bu konuda uyaracakları belirtmişlerdir.
Bundan sonraki görüşmeler öğrencilerin kişisel durumları hakkında görüşmeler şeklinde sürmüştür.
İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve alınan kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.13.10.2006

                                                                                                                          Mustafa Tanrıkulu
                                                                      Sınıf Öğretmeni